تیکلاس
برنامه ها
گواهینامه
استخدام
فرصت های شغلیدرخواست های من
راهنما

شرایط استفاده
حریم خصوصی
زبان
Englishفارسی
درباره راهکار های تکاران برای صنایع مختلف بیشتر بدانید

گواهینامه های تکاران

با شرکت در آزمون های تکاران در پایان هر دوره، در صورت قبولی شما، گواهینامه معتبری از طرف تکاران برای شما صادر می‌شود. این گواهینامه بدین معنی می‌باشد که شما توانسته اید با استفاده از تکنولوژی های تکاران آزمون مورد نظر را قبول شوید.